Sodam Chicken將全面撤出香港!
為感謝顧客一直以來既支持,
炸雞,焗雞,Pizza,飲品全部買一送一!!
優惠期到3月15日,快把握最後機會試晒14款口味既雞!!

銅鑼灣百樂中心7樓(近時代廣場)
7/F, Bartlock Centre, No 3-9 Yiu Wa St, Causeway Bay
2728 0200
***********
外賣網址:
www.sodamchicken.hk