【6ixty8ight全場75折】

驚喜優惠已經擴散至香港及澳門全線分店啦!! 您哋準備好未吖~?由即日起,於香港及澳門門店購物可享75折優惠,喺時候添置新衫啦!

 

詳情:http://bit.ly/34qUOeq