Red MR觀塘店都有「早起鳥」優惠喇86日開始,上午10點半前入場,只需要$48,有得唱、有得玩、有得食、有得飲,快啲約埋你班friend打嚟31253125訂房