【Dr. Kong:深水埗店 瘋狂勁減 $120起】

驚喜大放送!

今個星期嘅瘋狂勁減係深水埗西九龍中心店,$80起產品再現(返學鞋除外) 優惠至7月10日。

手快有手慢無呀!

地址:深水埗西九龍中心4樓428-429號舖