【KFC:A2或A3餐 免費升級鳳梨葡撻】

鳳梨酥就食得多,如果鳳梨加埋葡撻呢?

而家有機會試啦!

除咗平時單買之外,而家買A2同A3餐都可以免費升級鳳梨葡撻添!

即刻去KFC整返件啦~