KFC唔識派糖,但會送上半價優惠,香港人人有份!
今個星期一同二,50蚊就有6件脆雞,快啲叫理班friend齊齊歎啦喂!*只適用於2018年3月5日至6日(星期一至二),下午6時至晚上9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*6件雞包括3件上髀及3件下髀
*可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通)