KFC新一輪50蚊6件雞優惠又嚟啦!記得call齊親朋好友過肥年啦!

*只適用於2018年2月26日至27日(星期一至二),下午6時至晚上9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*6件雞包括3件上髀及3件下髀
*可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通)