【ICE FIRE新春8折大優惠】

農曆新年將至,ICE FIRE 一田百貨 (沙田及大埔) 分店將率先由初一起舉行新春限定優惠,購物即享八折!

而全線分店將由初二至初四同步舉行!

新一年送舊迎新,一於拜完年同親朋好友嚟就近分店行吓啦~(指定貨品除外)

分店地址:
灣仔道 188 號
太古城中心 2/F, Shop 268-268A
尖沙咀漆咸道南 111-113 號
尖沙咀 MIRA PLACE L2, Shop 228
西九龍中心 1/F, Shop 102
黃埔新天地時尚坊 B1, Shop 26
一田百貨 (沙田) L2
一田百貨 (大埔) L1
荃新天地 UG/F, Shop UG39
荃灣 CITISTORE 2/F