【JW萬豪酒店:下午茶自助餐 買一送一】

恒生信用卡智能助理DORI再度推出香港JW萬豪酒店周末下午茶自助餐買一送一。1月29日(2018年1月29日)上午11時起,只要透過DORI 預訂香港JW萬豪酒店JW咖啡室呢個優惠,就可以一人價錢兩人享受,自助餐適用期係由2018年2月3日至4月29日內嘅星期六及星期日。限量300份,先到先得,額滿即止,手快有手慢冇呀!


立即行動:http://m.me/hangsengchatbot

(於主目錄嘅「快閃優惠賞」,按「探索」,就見到香港JW萬豪酒店嘅快閃優惠詳情及用DORI 畀嘅指定網頁憑恒生信用卡付款預訂)